Engelenproject 20x20x20

Samen met 57 andere kunstenaars werd ik in juni 2014 uitgenodigd door kunstenares Ans Verdijk te Beugen in Nederland om een kunstwerk te maken met het thema 20x20x20.

Daarvoor ging ik op zoek naar de symboliek van het getal 20. Tijdens deze zoektocht  stuitte ik o.a. op de site van een Amerikaanse organisatie www.20x20x20.org en werd gegrepen door het feit dat de kinderen, zoals beschreven op deze site, noodgedwongen blind door het leven gaan en dus geen schijn van kans hebben, louter omdat hun ouders het ontbreekt aan financiële middelen om de kosten van de operatie ($350,-) te kunnen betalen.

Op dezelfde dag dat ik deze site bezocht, hoorde ik het afschuwelijke bericht van de onthoofding van journalist James Wright Foley door IS. Dat bericht riep onherroepelijk herinneringen op aan de voorbeelden uit de bijbel die ik in mijn jeugd moest aanhoren. Als deel van de Katholieke opvoeding moest ik als zeven-achtjarige luisteren naar de verhalen die mijn vader voorlas uit een grote bijbel. Vreselijk vond ik het. Nauwkeurig en gedetailleerd waren de vele beschrijvingen over de meest gruwelijke moorden, slachtpartijen en onthoofdingen. Ook de begeleidende afschrikwekkende illustraties waren weinig verhullend: David die trots met het hoofd van Goliath poseert nadat hij hem met zijn slinger had verslagen. Kennelijk was dat nog niet genoeg en moest ook zijn hoofd eraf! Of Judith die het afgehakte hoofd van Holofernes, druipend van het bloed,  uit een juten zak optilt om zo haar heldendaad te bewijzen. En natuurlijk het bekende verhaal van Salomé die, voor haar dansperformance, van Herodes een wens in vervulling mocht laten gaan. Ingefluisterd door haar moeder, die bekritiseerd was door Johannes de Doper voor haar intieme relatie met haar zwager Herodes, koos zij voor het hoofd van Johannes de Doper. Dat kreeg ze gepresenteerd op een schaal. Ik kon me niet voorstellen dat iemand tot zoiets in staat was en nog steeds kan ik me daar geen voorstelling van maken. Maar de intimidatiefilmpjes die Islamitische Staat verspreidt, tonen het tegendeel, niet dat ik ze wil bekijken, het horen en lezen erover is al walgelijk genoeg.

“Onze bijbel” vond ik terug op een rommelmarkt, jaren geleden, hij kostte f 25,-. Sinds die tijd lag hij te verstoffen op de zolder van mijn atelier, totdat het juiste moment er zou zijn om hem “te verwerken”. Die tijd was nu gekomen…. Ik nam me voor om van deze bijbel gedurende 20 dagen 20 x 20 (=400) veren te maken en die te verwerken tot twee grote vleugels. Deze vleugels kwamen tussen september en oktober te hangen in de expositieruimte met het verhaal over de 20x20x20 organisatie en het voornemen om zoveel mogelijk mensen te laten poseren en fotograferen als engel.

Dat fotograferen gebeurde in de volgende 5 weekenden, telkens 4 uur (20 uur) op locatie. Deze foto’s ging ik vervolgens bewerken, afdrukken, uitknippen en verwerken tot “kunstengelen” zodat eenieder zijn persoonlijke “kunstengel” kon kopen voor €20, – waarvan ik dan 80% zou overmaken naar de Amerikaanse organisatie. Er gaven uiteindelijk ruim 150 mensen gehoor aan deze oproep waarvan er 68 mensen bereid waren om te betalen voor deze kunstengel.

Gedurende de kerstperiode, van 19 december t/m 23 januari, heb ik een mini-expositie ingericht van al deze “kunstengelen” in het kleinste museum van Nederland: het Museum van Alle Tijden te Beugen. De kunstengelen zijn inmiddels opgestuurd en het hele project heeft ruimschoots aandacht gekregen in de plaatselijke kranten. Het hele project heeft uiteindelijk €1275, – opgebracht.

Brian Mullany, mede oprichter van de organisatie, stuurde me een persoonlijke dankbrief.